Utveckling

Vi följer utvecklingen inom byggbranchen på nära håll, genom olika forum t.e.x mässor, svenskbyggtjänst, Sveriges Byggindustrier och andra branch anknutna personer och företag.
Vi är lyhörda om ändringar inom Boverkets byggregler och ändrar vårat sätt att bygga på vart efter som lagar/regler förändras.